Para ser socio da Academia Galega do Audiovisual é necesario que nos envíes o seguinte formulario cuberto xunto cun breve currículo (ou unha liñas) da túa andaina profesional no audiovisual ademáis dunha foto.

Unha vez recibida a documentación remitirémoslla á Directiva, e no prazo dun mes confirmarémosche a túa alta vía mail.

A cota é de 100 euros ao ano podendo elixir a forma de pago en semestral, trimestral ou mensual, como che sexa máis cómodo.

Para calquer dúbida ou aclaración non dubides en contactar con nós.

Nome:
Apelidos:
Nome artístico:
Profesión:
Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección (rúa, número, piso, letra, código postal, poboación e provincia):
Número de conta (incluir IBAN):
Preferencia de pago:
CV:
Fotografía:

De acordo coa lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, solicitamos o seu consentimento para poder remitirlle información sobre actividades, servizos e comunicacións comerciais da Academia que estimamos poidan resultar do seu interese. Polo tanto, se desexa concedernos a citada autorización pregámoslle que escolla unha das seguintes opcións:

De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, informámoslle de que os seus datos persoais pasarán a formar parte dun ficheiro, cuxo responsable é a ASOCIACIÓN ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL con domicilio social en Praza Pintor Sotomayor 1, 2º Piso, 15001 A Coruña. A finalidade deste ficheiro é levar a cabo a xestión dos socios da asociación. Así mesmo, informámoslle de que, salvo que manifeste a súa oposición enviando un correo electrónico ao enderezo info@academiagalegadoaudiovisual.gal, enviarémoslle información actualizada sobre a asociación que estimamos poida ser do seu interese. Se o desexa poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito ao enderezo sinalado, adxuntando unha fotocopia do seu DNI.