A continuación tedes as bases reguladoras para a concesión de subvencións para producións ou coproducións audiovisuais en lingua galega con decidido contido artístico e cultural, con data do 31 de decembro do 2012.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121231/AnuncioG1097-261212-0001_gl.pdf